شرکت حمل و نقل جاده ای پروازبام | ترخیص کالا از گمرک باهنر و رجایی

ارائه تخصصی  خدمات مرتبط با حوزه تجارت خارجی و ترخیص کالاهای تجاری
شما می توانید تخصص و توانمندی ما در زمینه مذکور در ذیل بیازمایید:

  • انجام خدمات مربوط به کالایابی تخصصی و انعقاد قراردادهای خرید خارجی
    کارشناسان ما قادرند کالای موضوع تجارت شما را با مدنظر قرار دادن قیمت ،کیفیت و سایر نیازهای شما در هر گوشه از جهان بیابند و با انعقاد مناسبترین قرارداد آنرا برایتان بخرند.
  • انجام خدمات مربوط به بازرسی کالا
    از جمله توانایی های ما انجام همه انواع خدمات بازرسی در مبدا ومقصد و دریافت گواهینامه های لازم در این زمینه می باشد.
  • رائه خدمات مربوط به ثبت سفارش انواع کالاها در کوتاهترین زمان ممکن
  • ارائه خدمات مربوط به گشایش ال سی ،افتتاح حساب و دریافت حواله بانکی جهت واردات
  • در اختیار گذاردن امتیاز کارت های بازرگانی معتبر برای انجام امور مرتبط با ترخیص کالا
  • ترخیص هر نوع کالای تجاری از گمرک های رجایی و باهنر با نرخ وشرایط مناسب