شرکت حمل ونقل پروازبام با شماره ثبت ۱۴۸۳ در تاریخ ۴/۱۲/ ۶۹ با موضوع حمل ونقل جاده ای کالا به تمام مقاصد داخلی در بندرعباس تاسیس گیرد.

شرکت حمل و نقل پروازبام می کوشد مجموعه ای پویا ، پاسخگو و پیشگام در همه ی زمینه های مرتبط با حمل انواع مختلف کالا باشد و در این رهگذر به باورهای زیر پایبند است:

الف : ما برین باوریم که مشتری خود عامل ایجاد ارزش است بنابراین می کوشیم نیازهای او را به گونه ای برآورده سازیم که در شاخص هایی چون رضایتمندی،وفاداری و ارتباط مستقیم با وی به یک مزیت رقابتی دست یابیم.

ب : ما برین باوریم که کارکنان سرمایه های اصلی شرکت بوده و توسعه مهارت ها و توانمندی های آنان پایه ی موفقیت های سازمانی است . از این رو در ایجاد بستر لازم از جمله محیط انگیزشی مشارکت پذیر و دانایی محور خواهیم کوشید.

ج : ما برین باوریم که امکانات و اطلاعات صحیح و بهنگام که مبتنی بر دانش و فن آوری های نوین باشند ابزارهای مفید و محرک های اساسی در رسیدن به اهداف متعالی مجموعه می باشند.
 

میثاق سازمانی:
ما براین باوریم که بیش از هر چیز ، در برابر شرکای تجاری خود که همانا مشتریان و مخاطبین خدمات ما می باشند مسئولیم.

ارزش های بنیادین:

-  تعهد به ایجاد ارزش افزوده جهت مشتریان از طریق ارائه خدمات تخصصی ،حداکثری وشبانه روزی .

-  پایبندی به شفافیت و صداقت در ارتباط با مشتری ،صمیمیت و رفاقت در ارتباط درون سازمانی و رازداری و امانت در ارتباط با دیگران.

- الزام به پاسخگویی اثر بخش در برابر مشتریان از طریق انعطاف پذیری وبه روز نمودن دانش وامکانات در مواجهه با شرایط و نیازهای متغیر مشتریان .

- پایبندی به یادگیری مستمر و اصلاح مداوم امور و رویه ها از طریق مشارکت و خردجمعی.

شرکت حمل و نقل جاده ای  پروازبام در سال های ابتدایی پس از تأسیس به صورت خانوادگی اداره می شد ولی در سال های اخیر با توجه به تحولات بنیادین در حوزۀ حمل ونقل کالا و در زمینه های مرتبط با آن، این مجموعه نیز دستخوش تحولات چشم گیر در بافت سهامداران و اعضای هئیت مدیره و به تبع آن بازنگری در اهداف کلان و راهبردها وهمچنین دگرگونی در استراتژی های عملیاتی و نیروهای اجرایی خود گردیده است.
 

هیئت مدیره وسهامداران: در زمان حاضر بافت هئیت مدیره شرکت متشکل از آقایان عسکر و امین سنائی پور می باشد که از این بین آقای امین سنائی پور عهده دارسمت مدیرعاملی،عسکر سنائی پور به ترتیب به عنوان رئیس هئیت مدیره مشغول به فعالیت می باشند.

چشم انداز: با در نظر گرفتن میزان توان ،تخصص و ظرفیت منابع انسانی و همچنین با توجه به امکانات و توانمندی و برنامه های موجود و مهم تر از همه استعانت از پروردگار مهربان مجموعه پروازبام در تلاش است هم به لحاظ آمارعملکرد و هم به لحاظ سطح و کفیت خدمات در دهه پیش رو جایگاه با ثباتی بین ده شرکت برتر در حوزۀ حمل کالا و زمینه مرتبط با آن در سطح استان و کشور داشته باشد.

برخی از شرکتهایی که مفتخر به همکاری به آنها بوده ایم:

شرکت گاز ایران داروسازی جالینوس و مرهم دارو صنایع کاشی زهره
شیما گروه یزد شرکت رازین توسعه ایرانیان آریا گرانول قم
صنایع کاغذ پارس شرکت توسعه تجارت عزیزی شرکت فرش خاطره
حریر خوزستان بازرگانی بین الملی  ایرانیان سیمان آبیک قزوین
صبا ریس کاشان شرکت های پاکشو و پاکوش شرکت تولی پرس
زیبا ریس میبد پالایش نفت بندرعباس شرکت امرتات
صنایع هوا فضا شرکت فرآوردهای لبنی کاله چوب صنعت ارم

از ابتدای تاسیس تاکنون رویکرد اصلی مدیریت مجموعه دست یابی به شیوهایی در سازمان دهی و بکارگیری و گردش نیروها امکانات و اطلاعات است که ضمن مد نظر قراردادن نیاز مشتری وشرایط بازار هدف و بارعایت نمودن کلیه استانداردها،دستیابی به هدف متعالی شرکت که همانا ایجاد احساس رضایتمندی و امنیت در مشتری می باشد را به اقتصادی ترین ،سریع ترین و مطمئن ترین شکل ، ممکن سازد. براین اساس شرکت پروازبام می کوشد در راستای اهداف زیر طی مسیر کند:

- برنامه ریزی جهت گسترش ،ارتقاء و نوسازی ناوگان ملکی واستیجاری شرکت.

-  ارائه خدمات تخصصی ،حداکثری وشبانه روزی مطابق با شرایط ونیازهای همواره متغییرمشتریان.

-  الزام به برنامه محوری در سطوح مدیریت وعملیات جهت افزایش کارآمدی و همگام شدن با تحولات محیطی.

-  تلاش مستمر در جهت ارتقای شرکت تا حصول به موقعیت پیش بینی شده در سندچشم انداز شرکت.

-  به کارگیری اصول مدیریت کیفیت در همه سطوح و تلاش جهت حصول استاندردها و گواهینامه های مرتبط با آن.