شرکت حمل و نقل جاده ای پرواز بام | مشاوره ترخیص کالا

با توجه به سابقه نسبتا طولانی شرکت حمل و نقل جاده ای پرواز بام در امور ترخیص کالا و حمل و نقل کالا آمادگی داریم در یافتن به صرفه ترین و سریعترین مسیر ترخیص کالا از گمرک های رجایی وباهنر شما را یاری دهیم.
همچنین می توانیم بسته به نیازها و شرایط خصوصی مورد تقاضایتان وبا مد نظر قرار دادن نوع کالای موضوع تجارت شما متخصص ترین و معتبرترین تیم های ترخیص و حق العمل کاری را معرفی کنیم.

 

 دفتر مرکزی : بلوار پاسداران سه راه هتل هما ، ساختمان بندری، طبقه دوم 
تلفن: ۵۴-۳۳۵۱۹۹۵۳-۰۷۶
دورنگار: ۳۳۵۱۹۷۹۵ -۰۷۶
همراه:۰۹۱۷۱۶۹۱۸۳۹-۰۹۱۷۳۶۹۳۶۶۳۱
دفتر عملیات :  شهرک جدید حمل ونقل، فاز یک ،قطعه نه 
تلفن :۹۱ و۳۳۵۳۲۷۹۰-۰۷۶
فکس:۳۳۵۳۲۷۹۲-۰۷۶