جزییات صدور بارنامه الکترونیکی حمل جاده‌ای کالا

شهرام آدم نژاد معاون برنامه‌ریزی  سازمان راهداری و حمل‌ونقل اظهار کرد: با توجه به بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه کنترل و نظارت بر فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، زیرساخت‌های مورد نیاز در اجرای طرح صدور بارنامه الکترونیک فراهم شد، به گونه‌ای که با حذف صدور بارنامه‌های کاغذی، برای هر ناوگان حامل کالا کد رهگیری صادر می‌شود که از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله پلیس راه قابل کنترل و ردیابی است.                                             
وی در خصوص مزایای اجرای این سیستم گفت: تسهیل در فرآیند صدور بارنامه، حذف تردد‌های غیرضرور و طی مسافت‌های طولانی جهت اخذ بارنامه، کاهش مصرف سوخت، تسهیل در صدور بارنامه الکترونیک در بازارگاه‌های الکترونیکی از جمله ویژگی‌ها و مزایای مهم اجرای این طرح به شمار می‌روند.                                                                                                           
در ادامه آدم نژاد تصریح کرد: براساس هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های ذی‌ربط و ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های سراسر کشور، طرح مذکور تا پایان امسال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و پس از ارزیابی صحت و درستی اجرای طرح، از ابتدای خردادماه سال ۹۷ در سراسر کشور اجرا خواهد شد.                                                                                    
همچنین در پایان معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل یادآور شد: صدور بارنامه الکترونیکی تغییر و تحول بزرگی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کالا محسوب می‌شود که امید است با همکاری و مساعدت سایر دستگاه‌ها از جمله پلیس راه به بهترین نحو و با بروز کمترین مشکلی اجرا شود.