نرخ جدید کرایه حمل بار از بندرعباس

با توجه به نامه ارسالی از انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل جاده ای بندرعباس ، نرخ جدید کرایه حمل بار از بندرعباس به صورت فایل پیوستی در زیر می باشد.

دانلود فایل : نرخ جدید کرایه حمل بار از بندرعباس براساس تن بر کیلومتر