• ۰۹۱۷۳۶۹۳۶۳۱ - ۰۷۶۳۳۵۱۹۹۵۳
  • parvazbamtransport@gmail.com
شرکت حمل و نقل پروازبام
This block is broken or missing.‎ You may be missing content or you might need to enable the original module.‎

درباره ما

تاسیس و موضوع فعالیت :

شرکت حمل و نقل پروازبام  با شماره ثبت ۱۴۸۳ در تاریخ ۴/۱۲/ ۶۹ با موضوع حمل ونقل جاده ای کالا به تمام مقاصد داخلی در بندرعباس تاسیس گیرد.

باورهای ما : 

شرکت حمل و نقل پروازبام می کوشد مجموعه ای پویا ، پاسخگو و پیشگام در همه ی زمینه های مرتبط با حمل انواع مختلف کالا باشد و در این رهگذر به باورهای زیر پایبند است:
الف- ما برین باوریم که مشتری خود عامل ایجاد ارزش است بنابراین می کوشیم نیازهای او را به گونه ای برآورده سازیم که در شاخص هایی چون رضایتمندی،وفاداری و ارتباط مستقیم با وی به یک  مزیت رقابتی دست یابیم.
ب- ما برین باوریم که کارکنان سرمایه های اصلی شرکت بوده و توسعه مهارت ها و توانمندی های آنان پایه ی موفقیت های سازمانی است . از این رو در ایجاد بستر لازم از جمله محیط انگیزشی مشارکت پذیر و دانایی محور خواهیم کوشید.
ج- ما برین باوریم که امکانات و اطلاعات صحیح و بهنگام که مبتنی بر دانش و فن آوری های نوین باشند ابزارهای مفید و محرک های اساسی در رسیدن به اهداف متعالی مجموعه می باشند.

میثاق سازمانی :

ارزش محوری : ما براین باوریم که بیش از هر چیز ، در برابر شرکای تجاری خود که همانا مشتریان و مخاطبین خدمات ما می باشند مسئولیم.

ارزش های بنیادین :

- تعهد به  ایجاد ارزش افزوده جهت مشتریان از طریق ارائه خدمات تخصصی ،حداکثری وشبانه روزی .
- پایبندی به شفافیت و صداقت در ارتباط با مشتری ،صمیمیت و رفاقت در ارتباط درون سازمانی و رازداری و امانت در ارتباط با دیگران.
- الزام به پاسخگویی  اثر بخش در برابر مشتریان از طریق انعطاف پذیری وبه روز نمودن دانش وامکانات در مواجهه با شرایط  و نیازهای متغیر مشتریان . 
- پایبندی به یادگیری مستمر و اصلاح مداوم امور و رویه ها از طریق مشارکت و خردجمعی.


موقعیت کنونی شرکت حمل و نقل پروازبام :

شرکت حمل و نقل پروازبام  در سال های ابتدایی پس از تأسیس به صورت خانوادگی اداره می شد ولی در سال های اخیر با توجه به تحولات بنیادین در حوزۀ حمل ونقل کالا و در زمینه های مرتبط با آن، این مجموعه نیز دستخوش تحولات چشم گیر در بافت سهامداران و اعضای هئیت مدیره و به تبع آن بازنگری در اهداف کلان و راهبردها وهمچنین دگرگونی در  استراتژی  های عملیاتی و نیروهای اجرایی خود گردیده است.

هیئت مدیره وسهامداران :

در زمان حاضر بافت هئیت مدیره شرکت متشکل از آقایان عسکر و امین سنائی پور، جواد حاجبی می باشد که از این بین آقای امین سنائی پور عهده دارسمت مدیرعاملی،عسکر سنائی پور وجواد حاجبی به ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس هئیت مدیره مشغول به فعالیت می باشند.


چشم انداز : 

با در نظر گرفتن میزان توان ،تخصص و ظرفیت منابع انسانی و همچنین با توجه به امکانات و توانمندی و برنامه های موجود و مهم تر از همه استعانت از پروردگار مهربان مجموعه پروازبام در تلاش است هم به لحاظ آمارعملکرد و هم به لحاظ سطح  و کفیت خدمات در دهه پیش رو جایگاه با ثباتی بین ده شرکت برتر در حوزۀ حمل کالا و زمینه مرتبط با آن در سطح استان و کشور داشته باشد.