شرکت حمل و نقل ریلی پروازبام | خدمات انبارداری

ارائه همه گونه های خدمات مرتبط با حوزۀ انبارداری 
با توجه به برخورداری شرکت حمل و نقل ریلی  پروازبام از محوطۀ اختصاصی در محدوده اسکله رجایی و باهنر که مجهز به ماشین آلات مدرن ،کادر مجرب و محوطه های مسقف وسرباز می باشد قادریم خدمات مرتبط با این حوزه را با نرخ و شرایط ترجیحی به شما ارائه کنیم.
از جمله توانایی های ما در این زمینه می توان به

  • دارا بودن امکان انجام عملیات حمل شهری ( بارگیری ، خروج کانتینری کالا از گمرک حمل  تا انبار ) تا هر تعداد کانتینر دربازۀ زمانی معقول 
  • استریپ کالا( تخلیه و بارگیری توأمان) یا دپوی آن در انبار جهت محل مؤخر به آدرس های اعلامی صاحب کالا و عدم احتساب هزینه  انبارداری تا ده روز اول جهت مشتریان دائمی 
  • ارائه خدمات مربوط به سبک سازی کانتینرهای سنگین 
  • انجام خدمات مربوط به بسته بندی وپالتیزه نمودن انواع کالاها.