دفاتر و شعب
دفتر مرکزی :بلوار پاسداران سه راه هتل هما ، ساختمان بندری، طبقه دوم
تلفن: ۵۴-۳۳۵۱۹۹۵۳-۰۷۶
دورنگار: ۳۳۵۱۹۷۹۵ -۰۷۶
همراه:۰۹۱۷۱۶۹۱۸۳۹-۰۹۱۷۳۶۹۳۶۳۱
دفتر عملیات : شهرک جدید حمل ونقل، فاز یک ،قطعه نه
تلفن :۹۱ -۳۳۵۳۲۷۹۰-۰۷۶
فکس:۳۳۵۳۲۷۹۲-۰۷۶
دسترسی در فضای مجازی
ایمیل : parvazbamtransport@gmail.com
تلگرام : parvazbam@
اینستاگرام : parvazbam.transport